HvepseEksperten.dk ApS
Telefon (+45) 48 24 60 30
		1/49.jpg
Ring
Telefon (+45) 48 24 60 30

HvepseEksperten.dk ApS
Telefon (+45) 48 24 60 30
		2/49.jpg
Ring
Telefon (+45) 48 24 60 30

HvepseEksperten.dk ApS
Telefon (+45) 48 24 60 30
        3/49.jpg
Ring
Telefon (+45) 48 24 60 30
Kontakt:
HvepseEksperten.dk ApS
Telefon (+45) 48 24 60 30
		4/49.jpg
Ring
Telefon (+45) 48 24 60 30

Husbukke

Udseende og levevis for Husbukke

Husbukke er ikke lige udbredt alle steder i Danmark. Husbukke holder mest til på Lolland, Falster, Bornholm og Sjælland. Husbukke færdes heller ikke meget i det fri men opholder sig helst i beboelser og på varme steder. Man ser dem f.eks. holde til på lofter, idet der især om sommeren bliver meget varmt. Husbukke skal nemlig have meget høje temperaturer for at kunne forplante sig.

Husbukke er som voksen mellem 10 og 20 mm lang og er typisk sort eller brunlig med en ulden, hvidlig behåring på ryggen og foran på brystpartiet, hvor Husbukke også har 2 små, blanke knuder. Husbukke har vinger og kan flyve, hvis det er varmt nok.

Husbukke hunnen lægger flere hundrede æg i løbet af sommeren mellem brædder og i møbelsammenføjninger, hvor der indgår tørt nåletræ. Det tager lang tid at udvikle en Husbukke bille oftest 2-5 år, men også her afhænger det af temperaturen, og det går derfor hurtigere, hvor der er varmt.

Skader og vurdering for Husbukke

Det er først og fremmest husbukkens larve, som forårsager skade ved at gnave i træværket. Når Husbukke larven er udklækket, borer den sig ind i træet og lever der, idet larven bevæger sig indad og tager næring til sig fra træet. Somme tider er det faktisk muligt at høre gnavelydene fra den ædende Husbukke larve! Når det er tid til at forvandle sig til bille, bevæger Husbukke larven sig mod overfladen og indretter et puppekammer, som Husbukke larven benytter til sin forvandlingsproces. Når Husbukke larven er klar, venter den på en varm periode, hvor den så bryder endelig ud.

Hullet, Husbukke larven efterlader sig, er flosset og uregelmæssigt i kanten. Det bruges som en af flere ledetråde til at fastslå, om der kan være tale om husbukkeangreb. En anden indikator er karakteren af boremel - den masse, som larvens ekskrementer blandet med afgnavede spåner udgør.

Som sagt ser man ofte skader i loftstømmer og i træ placeret andre steder, hvor det er varmt. Men man kan også komme ud for angreb på steder, hvor man normalt ikke ser dem. Det sker, hvis man benytter træ, som har været brugt før, fordi dette kan være angrebet tidligere. Man kan endvidere 'få leveret' Husbukke, idet, der kan være angreb på stedet, hvorfra man får leveret sit træ. En sidste smittekilde er, at Husbukke decideret flyver fra hus til hus.

Et angreb af Husbukke kan godt dø ud af sig selv, men tegnene fra det vil stadig kunne ses i træet. Derfor kan det være meget svært at finde ud af, hvor et angreb er i processen - om det er dødt eller levende! Der er forskellige parametre, som kan benyttes i vurderingen bl.a. husets alder. Er huset mellem 5 og 20 år gammelt, er der størst risiko for husbukkeangreb. Derefter er risikoen faldende, og er huset over 70 år, ses angreb næsten aldrig af Husbukke. Ellers kan man på varme dage lytte efter gnavelyde, vurdere flyvehullers og boremels alder, undersøge om der tidligere har været behandling af husbukkeangreb i huset, og naturligvis om der for nylig er sat nyt træ ind. Oftest vil det dog være nødvendigt at benytte en ekspert til vurdering af, om et angreb af Husbukke er levende eller dødt!

Skadedyr Bekæmpelse af Husbukke

I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt med eksperthjælp for at komme af med Husbukke. Der skal temmelig skrappe metoder til for at sikre sig, at alle larver bekæmpes, idet hovedparten lever langt inde i træet og derved er meget svære at komme til livs.

Bekæmpelsesmetoden vil typisk være varmebehandling, som trænger igennem hele træet. Man kan også benytte imprægnering med et træbeskyttelsesmiddel, men det lægger sig kun på overfladen af træet. æg og larver dør ved berøring med behandlet træ, så for at hindre at nyt liv dannes, er det nødvendigt, at midlet er langtidsvirkende.

Det er meget vigtigt at sørge for, at revner og sprækker beskyttes grundigt, da det er her Husbukke æggene lægges, ligesom behandling af flere omgange kan være nødvendigt.

Ved køb af ejendom bør man altid checke, om der er forsikret mod Husbukke. Er dette ikke tilfældet, anbefales det at få foretaget en undersøgelse og derefter få den forsikret.

  Kildeangivelse
Artikler om skadedyr er baseret på materiale fra:
Statens Læs om information om skadedyr hos Skadedyr laboratoriet
Skadedyr Laboratorium


Finn Rosenkilde (at) HvepseEksperten.dk ApS
Finn Rosenkilde

Finn Rosenkilde

Kongens Vænge 79
3400 Hillerød
Denmark

Firmanavn: HvepseEksperten.dk ApS

Telefon [ Hoved nummer ] [ EJ SMS ]:  (+45) 48 24 60 30
Cvr nr.: 10142865
Bank: Den Danske Bank, Hillerød
Konto nummer: Du skal ringe for at få konto no oplyst
Facebook hvepsebo.dk

Cookies

Vi bruger kun cookies til vores indkøbs funktion, for at gøre det nemmere at betale med Dankort, og for at huske dit postnr. Vi bruger ikke cookies til at spore dig eller lignende upassende opførsel. Hvis ikke du kan acceptere cookies, så kan du desværre ikke benytte vores online bestillings formular. Så bedes du venligst ringe eller sende en email i stedet for.